Energieadvies met Monita

Energcon is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van monitoringsystemen. We delen onze expertise over energiebeheer en procesbewakingssystemen dan ook graag met onze klanten. Om het hele energieproces te begeleiden en ook advies en coaching inzake energiebesparingen te kunnen voorzien, werd het merk Monita gelanceerd. Monita staat voor Monitoring en Advies. Het is een partnership tussen Energcon en Esset, waarbij knowhow over monitoring, energie-audits en -advies worden gebundeld.

Monita is een ROI-project over meerdere jaren. In het eerste jaar zal het nog een nuloperatie zijn, maar de jaren nadien zal u winst maken op deze investering.

Energiebalans

Wat u van een energiebalans mag verwachten? Een auditor doet een ronde door het bedrijf. Hij bepaalt, in samenspraak met de klant, de prioriteiten voor energiebesparing. De bevindingen worden weergegeven in een Sankey-diagram.

Energiecoaching

Energiecoaching omvat periodieke energiemeetings. Daarbij worden meetgegevens geanalyseerd. Op basis daarvan wordt besparingspotentieel gezocht en concrete acties besproken. De energiecoach maakt een bondig verslag op, zodat u dit nadien alles nog eens rustig kan doornemen.

Detailaudit

De resultaten van de energie-analyse tonen aan welke installaties binnen het bedrijf een detailonderzoek vereisen. Denk daarbij aan een stroomcircuit, persluchten, ovens, verlichting, … Het detailonderzoek of de -audit is een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van verbeteracties. Voorbeelden daarvan zijn recuperatie van restwarmte, isolatiewerken of de renovatie van een ketelhuis. De uitkomst van de studie is onmiddellijk bruikbaar voor prijsaanvragen.