Focus op duurzaamheid

Om onze projecten kwaliteitsvol en met de juiste technieken en vaardigheden uit te werken, bouwen we Energcon uit tot een volwaardige groep. Vanuit deze groep willen we aan de huidige en toekomstige vraagstukken het hoofd bieden en zo efficiënt mogelijk aan oplossingen werken.

Energcon streeft naar efficiëntie binnen gebouwen, processen en energie met de focus op duurzaamheid. Samen met de klant. We doen dit binnen diverse sectoren door de juiste begeleiding en de beste technieken aan te bieden, die leiden naar meetbare resultaten. Maar ook voor zichzelf stelt Energcon nog scherper op efficiëntie.

Meer dan enkel visualisatie

We vormen Energcon om zodat we alle nodige ondersteunende technieken binnen het ganse energielandschap samenbrengen. Zo faciliteren we onze klanten niet alleen binnen de visualisatie van hun efficiëntie maar begeleiden we ze naar de vooropgestelde doelen. En dit tot het aanleveren van gemotiveerde engineers met specifieke vaardigheden toe om samen met onze klanten tot resultaten te komen. Onze expertise wordt onderverdeeld in drie pijlers:

  1. Outplacement: we bieden kwaliteitsvolle profielen aan op interim- of projectbasis. Deze experts faciliteren de uitwerking van de vooropgestelde doelen.
  2. Proces- en gebouwtechnieken: we brengen verschillende service providers samen die elk hun eigen expertise binnen proces- en gebouwtechnieken hebben. Zoals automatisatie, elektroinstallatie, verlichting, hernieuwbare energie …
  3. Energietechnieken: we verzamelen de verschillende expertises die gaan van het uittekenen en begeleiden van energieprojecten tot certificeringen met focus op energie en milieu.

Onze nieuwe visie

Door samen met onze partners kwaliteitsvolle skills en tools aan te reiken, gebaseerd op de beste technieken en vaardigheden werken we naar een optimale efficiëntie. Vanuit uw onderneming samen met u.

Deze visie zal de komende maanden tastbaar worden op de website. Alle nieuws en onze nieuwe medewerkers zullen hier verschijnen.

We kijken er naar uit om met u samen te werken.

 

Met efficiënte groeten

Het Energcon-team